cuộn vòi chữa cháy

VÒI CHỮA CHÁY ĐỨC 13BAR-20M
VÒI CHỮA CHÁY ĐỨC 13BAR-20M
VÒI CHỮA CHÁY TRUNG QUỐC 13BAR-20M
VÒI CHỮA CHÁY TRUNG QUỐC 13BAR-20M
VÒI CHỮA CHÁY TOMOKEN 1.3Mpa 20M
VÒI CHỮA CHÁY TOMOKEN 1.3Mpa 20M
VÒI CHỮA CHÁY HÀN QUỐC 13BAR-20M
VÒI CHỮA CHÁY HÀN QUỐC 13BAR-20M
Cuộn vòi chữa cháy
Cuộn vòi chữa cháy