họng tiếp nước

TRỤ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ
TRỤ CHỮA CHÁY NGOÀI N...
Họng tiếp nước
Họng tiếp nước
ĐẦU TRỤ CHỮA CHÁY
ĐẦU TRỤ CHỮA CHÁY