họng tiếp nước

TRỤ CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ
TRỤ CHỮA CHÁY NGOÀI N...
ĐẦU TRỤ CHỮA CHÁY
ĐẦU TRỤ CHỮA CHÁY
Họng tiếp nước
Họng tiếp nước